0

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là việc công dân đề nghị cơ quan hoặc người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Theo quy định của Luật khiếu nại thì khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (theo khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại năm 2011). 

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được thực hiện gián tiếp hoặc trực tiếp. Khiếu nại hành chính được thực hiện bằng đơn. Người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nai hành chính qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến gởi đơn tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trường hợp người dân đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ tiếp công dân phải hướng dẫn người khiếu nại ghi đơn. Đơn khiếu nại hành chính phải có ký tên hoặc điểm chỉ của người đứng đơn khiếu nại. Chi tiết mẫu đơn khiếu nại xem tại đây. 

Để biết thêm về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính được thực hiện như thế nào cũng như hiểu rõ hơn về khiếu nại mời bạn xem thêm Đối tượng khiếu nại hành chính ở bài viết có liên quan.

Chúc bạn nấm thêm được nhiều kiến thức hữu ích. Trường hợp có thắc mắc gì về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính vui lòng để lại tin nhắn hoặc Email tôi sẽ chia sẽ cùng bạn. Hẹn gặp lại bạn./.

 

admin

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo