0

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (ảnh minh họa)

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (ảnh minh họa)

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cu khi thu hồi đất (ảnh minh họa)

Theo quy định tại điểm 12, điểm 14 Luật đất đai năm 2013 có quy định về cụm từ bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.

Tái định cư: cho đến thời điểm hiện nay, pháp luật ở Việt Nam chưa có khái niệm về “Tái định cư” mặc dù trên thực tế cụm từ này sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một trong những nội dung mà người có đất bị thu hồi thường khiếu nại cũng là yêu cầu “bố trí tái định cư”. Vậy, tái định cư là gì, ở đây qua các quy định về tái định cư có thể khái quát rằng: tái định cư là việc bố trí chỗ ở mới hoặc trả chi phí cho những người có đất bị thu hồi tìm một nơi ở mới trong trường hợp người bị thu hồi đất không còn chỗ ở nào khác trong phạm vi cấp xã nơi có đất bị thu hồi và phải duy chuyển chỗ ở.

Điểm mới của luật đất đai trong lĩnh vực Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là không còn sử dụng cụm từ đền bù và bồi hoàn như các văn bản trước đây (Luật đất đai năm 2003, SĐBS năm 2008, 2009, 2010 và Luật xây dựng năm 2003 SĐBS năm 2009). Đến thời điểm Luật đất đai mới và Luật xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành đã thống nhất sử dụng cụm từ “bồi thường” thay cho từ “Đền bù” hoặc từ “Bồi hoàn”.

Do đó, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc trong quá trình xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chúng ta cũng cần lưu ý hiện nay không nên và không được sử dụng từ “Đền bù” hoặc từ “Bồi hoàn”. Bởi lẽ, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích để phục vụ an ninh, quốc phòng hoặc để phát triển kinh tế, xã hội, người có đất bị thu hồi họ bị thiệt hại và mất đi tài sản của họ là đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất, do bị thiệt hại đó cho nên chỉ có bồi thường thì nó mới phù hợp và tương xứng với quyền về tài sản của họ.

Truy cập thêm Website banquantam.com hoặc để lại tin nhắn nếu bạn quan tâm đến nội dung bài viết./.

Anh Tài

admin

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo