0

Tái định cư trên diện tích đất còn lại sau khi thu hồi

Theo Điều 4 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định về tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất.

Tái định cư trên diện tích đất còn lại sau khi thu hồi đất (minh họa)

Tái định cư trên diện tích đất còn lại sau khi thu hồi đất (minh họa)

Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy định sau đây:

– Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở chỉ được thực hiện khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi.

– Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại trong thửa đất có nhà ở không đủ điều kiện được phép tách thửa khi Nhà nước thu hồi đất phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc quy định như trên đảm bảo việc tái định cư trên diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất đúng với quy định pháp luật về diện tích tách thửa tối thiểu. Tuy nhiên, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT cũng chưa quy định rõ trường hợp nào cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, trường hợp nào người sử dụng đất tiếp tục sử dụng đất phần diện tích còn lại sau khi thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Truy cập thêm Website banquantam.com để xem bài viết Tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất hoặc BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ; để lại tin nhắn nếu bạn quan tâm đến nội dung bài viết./.

Anh Tài

admin

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo